Welkom op onze website!


Wie zijn wij?

De Vereniging van Gepensioneerden Océ (VG-Océ) is eind 1998 opgericht om de belangen te behartigen van haar leden op het gebied van pensioenen en collectieve verzekeringen. Zorg, welzijn, wonen en andere zaken die voor onze gepensioneerden van belang zijn, behoren thans ook tot onze aandachtsgebieden

Om dit te realiseren zijn wij aangesloten bij de landelijke vereniging Koepel Gepensioneerden en werken we samen met andere verenigingen van gepensioneerden, zoals die van Siemens en Stork, om bij bij het pensioenfonds PME ook onze gezamenlijke inbreng te kunnen realiseren..

Onze vitale vereniging telt momenteel ongeveer 850 leden terwijl het aan tal gepensioneerden van Océ ongeveer 2000 personen telt.

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging; op deze website vindt u alle informatie.

Waarom lid worden?

Er is nog nooit zoveel te doen geweest in pensioenland en de gezondheidszorg als juist nu. Met name de parlementaire besluiten over de nieuwe pensioenwetgeving heeft lange tijd de politiek beheerst en doet dat nog steeds. De uitwerking van het pensioenakkoord en alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg zijn voldoende reden voor gepensioneerden om zich te verenigen en op te komen voor hun belangen.
Onder de tab Lidmaatschap vindt u de weg om u op te geven als lid.


 

 

Laatste nieuws

Nieuwsflits

Een Nieuwsflits over de Aankondiging van de nieuwe website verscheen op 4 september jl.
Lees verder..
Op 6 september verscheen een Nieuwsflits over Personeelvoordeel. Lees verder..

Er is op 25 oktober een brief gegaan naar de informateurs over het ouderenbeleid. Lees verder

De meest recente Nieuwsbrief is die van 23 oktober over: Persbericht: Indexeren moet nu echt, Het spel is op de wagen, Koepel stuurt brief aan Kamerleden, Tweederangsburgers? Eersterangsburgers!, SER nieuwsbrief oktober. Lees verder..

Op 21 oktober heeft de Koepel, samen met KBO-PCOB, ANBO en NOOM een persbericht uitgestuurd over indexering. U leest het hier

PME bracht onlangs een persbericht uit:
PME zet verder in op de energietransitie -  Beleggingen in fossiele olie en gas verkocht
Wij brachten dit bericht onder uw aandacht via een Nieuwsflits. U leest deze Nieuwsflits hier.

De dekkingsgraad bij PME is eind september 2021: 104,6 %
Lees verder.. 


 De laatste stand van zaken m.b.t. de samensmelting van VGM en VOG-PME tot VG-PME leest u hier.

Zoeken