VOG-PME

 

Over de VOG-PME

Na de overgang van het bedrijfspensioenfonds Océ naar PME in 2014 is de VG-Océ lid geworden van de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME)

De volgende Verenigingen van Gepensioneerden zijn lid van VOG-PME:

  • Vereniging Gepensioneerden Metaal (VGM), voorheen onder andere Vereniging van Gepensioneerden Stork
  • Vereniging van Gepensioneerden Siemens Nederland
  • Vereniging van Gepensioneerden Océ

Het aantal gepensioneerden dat VOG-PME thans vertegenwoordigt bedraagt ca. 6.000.

VG-Océ heeft twee leden in het be­stuur van de VOG-PME  te weten Martin Oomens en Bert Kiffen.
De VOG-PME mag een kan­di­daat voor­dra­gen voor het be­stuur van PME. Hij is daar­in slechts een van de 8 niet uit­voe­ren­de be­stuurs­le­den en 1 van de 2 ver­te­gen­woor­di­gers na­mens de ge­pen­si­o­neer­den. (de an­de­re ver­te­gen­woor­di­ger na­mens de ge­pen­si­o­neer­den wordt voor­ge­dra­gen door de ge­za­men­lij­ke vak­bon­den). Dit is namens VOG-PME Theo Bruinsma (VGM).
Verder mag VOG-PME 2 kandidaten voordragen voor het Verantwoordingsorgaan van PME.
Momenteel zijn dit Hans van Rooy (VGSiemens) en Hub Wetzels (VG-Océ)

Overleg tussen VOG-PME en PME

De pensioengerechtigde deelnemers van PME waren nog niet betrokken bij de discussies die binnen het pensioenfonds worden gevoerd over de evenwichtige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar komt verandering in. Onze vertegenwoordiger in de VOG-PME, Martin Oomens, is uitgenodigd voor een gesprek bij het Pensioenfonds PME. Lees hier verder.

Samensmelten van VGM en VOG-PME tot VG-PME

Bij de VOG-PME, de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME hebben enkele ontwikkelingen plaats. De grootste aangesloten verenigingen, waaronder de gepensioneerdenverenigingen van Siemens en Stork hebben samen met onze vereniging het plan opgevat om te komen tot één vereniging: de Vereniging van Gepensioneerden bij PME, om daarmee een zwaardere stem te hebben richting pensioenfonds PME.
Zoals de Koepel onze belangen behartigt naar de politiek toe, zo gaat deze nieuwe vereniging onze belangen naar het pensioenfonds  behartigen. Lees verder...

Wilt u meer weten over de VOG-PME, kijk dan op hun website.