Welkom op onze website!


Wie zijn wij?

De Vereniging van Gepensioneerden Océ (VG-Océ) is eind 1998 opgericht om de belangen te behartigen van haar leden op het gebied van pensioenen en collectieve verzekeringen. Zorg, welzijn, wonen en andere zaken die voor onze gepensioneerden van belang zijn, behoren thans ook tot onze aandachtsgebieden

Om dit te realiseren zijn wij aangesloten bij de landelijke vereniging Koepel Gepensioneerden voor de algemene pensioenbelangen. Daarnaast werken we samen met andere verenigingen van gepensioneerden, zoals VG-Siemens en zijn aangsloten bij VGPME, om bij het pensioenfonds PME ook onze gezamenlijke inbreng te kunnen realiseren.

Onze vitale vereniging telt momenteel ongeveer 800 leden terwijl het aan tal gepensioneerden van Océ ongeveer 2000 personen telt.

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging; op deze website vindt u alle informatie.

Waarom lid worden?

Er is nog nooit zoveel te doen geweest in pensioenland en de gezondheidszorg als juist nu. Met name de parlementaire besluiten over de nieuwe pensioenwetgeving heeft lange tijd de politiek beheerst en doet dat nog steeds. De uitwerking van het pensioenakkoord en alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg zijn voldoende reden voor gepensioneerden om zich te verenigen en op te komen voor hun belangen.
Onder de tab Lidmaatschap vindt u de weg om u op te geven als lid.

Belangenbehartiging

De VG-Océ behartigt uw pensioen en andere belangen o.a. door lidmaatschap van- en deelname aan de onderstaande organisaties.

Koepel Gepensioneerden
http://www.koepelgepensioneerden.nl

PME (Pensioenfonds van de Metalelektro) 
http://www.metalektropensioen.nl

VGPME (Vereniging van Gepensioneerden bij PME)
https://www.vgpme.nl

Stichting Pensioenbehoud
https://www.stichtingpensioenbehoud.nl


 

 

Laatste nieuws

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 21 april werd de voorjaars - ALV 2022 gehouden. De infomatie over deze vergadering vindt u hier.

De Koepel Gepensioneerden heeft samen met 3 andere seniorenorganisaties een z.g. Position Paper (Waar staan wij?) uitgebracht, waarin uitgelegd wordt wat de bezwaren zijn tegen de Wet Toekomst Pensioen (WTP) en wat de seniorencoalitie wil. Lees verder

De Koepel Gepensioneerden roept vrijwilligers voor de sociale media op. Lees verder.

De meest recente Nieuwsbrief is no. 42 van 23 sept. over:Veelbelovend koopkrachtpakket, Behandeling pensioenwet opnieuw vertraagd Lees verder

Op 15 september vindt een webinar plaats over de vraag wat het nieuwe pensioenstelsel voor ons betekent. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen heeft hierover een e-mailbericht ontvangen.

De beleidsdekkingsgraad bij PME is eind augustus 2022: 108,4 %. De actuele dekkingsgraad is  115,6 %. Lees verder


De vereniging VGPME is opgericht. VG-Océ en VG-Siemens zijn organisatieleden van VGPME. De VOG-PME is opgeheven.  Alle achtergrond informatie hierover vindt u in onze Nieuwsbrief nr. 40.
D
e meest recente nieuwsbrief van de VGPME is die van september 2022. U vindt hem hier

Zoeken