Relaties en afvaardigingen

 

 In onderstaande figuur ziet u hoe VG-Océ door deze relaties zowel kan lobbyen bij de politiek, als bij het pensioenfonds PME.

De VG-Océ on­der­houdt uiteraard zeer goede kon­tak­ten met de di­rec­tie van Canon Production Printing B.V. om de band met het be­drijf te be­hou­den. 

Op lan­de­lijk ni­veau zijn we aan­ge­slo­ten bij de zeer ac­tie­ve Koe­pel Ge­pen­si­o­neer­den. Via dit lid­maat­schap pro­be­ren we zeer na­druk­ke­lijk de po­li­tiek te beïnvloe­den op het ge­bied van de Ne­der­land­se pen­si­oen- en zorg­wet­ge­ving. 
Marij Verlinden en John Gaal zijn onze vaste vertegenwoordigers bij de algemene Ledenvergaderingen van de Koepel Gepensioneerden.
Henk Mariën en Rob van Ham vertegenwoordigen  ons bij de Regio Zuid vergaderingen van de Koepel Gepensioneerden.

Wij zijn vertegenwoordigd in het Verantwoordings Orgaan van PME, door ons VG-Océ lid Hans Ooms.

logo VGPME

Verder is VG-Océ lid van de VGPME (Ver­e­ni­ging van Ge­pen­si­o­neer­den bij PME). Door middel van dit lidmaatschap zijn wij, via het z.g. "Hoorrecht" in beperkte mate in staat om rechtstreeks invloed uit te oefenen op pensioenfonds PME.
Wij hebben een lid in het be­stuur van de VGPME, te weten Martin Oomens. 
Daarnaast vertegenwoordigen Marij Verlinden en Gerco Wilbrink ons ook in de Verenigingsraad van de VGPME.

 logo VG Siemens


Ook onderhouden wij een zeer goede relatie met de Vereniging van Gepensioneerden van Siemens, die ook met ons nauw samenwerkt in de VGPME.