Overzicht van verzekeringen 2019 t.b.v. Océ gepensioneerden

 

Als gepensioneerde van Océ hebt u de mogelijkheid om te profiteren van het verzekeringscollectief van Océ. De gepensioneerden van Océ liften nl. mee op de contracten die Océ-Technologies BV met derden heeft afgesloten. Dankzij ons lidmaatschap van de KNVG, het overkoepelend orgaan voor verenigingen van gepensioneerden, kunnen wij ook gebruikmaken van hun aanbod aan verzekeringen. De VG-Océ heeft geen actieve rol bij het tot stand komen van de individuele verzekeringen. Geïnteresseerden dienen zelf contact op te nemen met de betreffende maatschappijen. 

Het betreft de volgende tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen:

Het  AON als tussenpersoon voor zorgverzekeringen bij Avéro Achmea en CZ
- Zicht Verzekeringen
 voor particuliere risicoverzekeringen
GECOVERED voor primair de ziektekostenverzekering als eventueel alternatief
  voor het AON maar daarnaast ook voor enkele risicoverzekeringen. 

Zorgverzekeringen 2019

Algemeen

Zoals u wellicht weet is in het afgelopen jaar het Industriëel Assurantie Kantoor (IAK) gaan samenwerken met het Engelse AON. Aon is een Keltisch woord, dat Eenheid betekent.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 22 november 2018 heeft Rian van Asten, Adviseur verzekeringen bij AON, een presentatie gegeven over de collectieve zorgverzekering voor Océ in 2019. Ook gepensioneerden van Océ kunnen aan deze verzekering deelnemen en profiteren van de kortingen. Hierna volgt een samenvatting van de presentatie met daarbij enkele aanvullingen ter ondersteuning van het keuze proces. Op de website van VG-Océ vindt u de volledige presentatie van mevrouw van Asten, inclusief de wijzigingen in  2019 in de basis- en aanvullende verzekeringen. Bekijk de presentatie.

In 2019 behoudt AON de zelfde twee verzekeraars in het collectieve pakket: Avéro Achmea (AA) en CZ. AON is gevolmachtigde voor AA en handelt namens deze verzekeraar. Bij CZ vervult AON een makelaarsrol. Verzekerden kunnen zich met vragen over hun zorgverzekering (AA en CZ)  rechtstreeks tot AON wenden. Bij een keuze voor CZ kunt u met vragen over uw verzekering ook bij CZ terecht. CZ verzorgt de eigen polis opmaak; premiebetaling en declaraties worden rechtstreeks met CZ afgehandeld.

Bent u in 2018 verzekerd bij CZ dan ontvangt u alleen van CZ een voorstel voor de polis 2019. In dit geval adviseren wij u om ook de adviestool van AON te raadplegen voor een vergelijk van premies en voorwaarden van AA en CZ, zie hierna.

Hebt u nog geen collectieve zorgverzekering via Océ of wilt u premies en voorwaarden vergelijken maak dan gebruik van de adviestool van AON.AON zorgverzekering

- Ga naar www.iak.nl  U komt dan automatisch op de website van AON.
- Klik op het woord Zorg onder het logo van AON en daarna in het dan geopende scherm op "Collectieve zorgverzekering" in de linker kolom.
- U krijgt dan de vraag of u al klant bent van AON. Als u hier op "Ja" klikt, kunt u verder na het invullen van uw oude IAK login gegevens.
- Hebt u op "Nee" geklikt, dan wordt om uw collectiviteit gevraagd. Als u in het vak Océ Technologies invult, wordt dit opgezocht en kunt u  op de naam klikken. Daarna kunt u doorgaan nadat u op "Verder" geklikt hebt.
- Na het kiezen van de verzekering door op een van de logo's te klikken kunt u de verdere gegevens vinden.

 

CZ zorgverzekering


Gaat u direct naar de website van CZ  www.cz.nl.
- Klik dan op de tab Zorgverzekeringen en kies in de dan verschenen linker kolom
  onder Collectieve zorgverzekering: “via uw werkgever”.
- Klik op “Bereken uw premie
- Vul uw geboortedatum in
- Geef eventueel aan wie u wilt meeverzekeren
- Kies voor Collectieve verzekering: Ja
- Collectiviteitsnummer is: 4840453. Vul dit in.
- Als alles is ingevuld, klik dan op Stap 2: pakket. U kunt dan kiezen uit drie basisverzekeringen en uit eventuele aanvullende verzekeringen

Kiest u voor een andere verzekeraar dan moet u zich bij de andere verzekeraar vóór 1 januari 2019 aanmelden. De nieuwe verzekeraar zorgt ervoor dat uw huidige zorgcontract wordt opgezegd. U zult zelf uw zorgverlener (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut enz.) moeten informeren over uw overstap.


Basisverzekeringen ziektekosten

 

 Voor alle details over de basisverzekeringen leest u hier verder.


Aanvullende verzekeringen ziektekosten


Voor alle details over de aanvullende verzekeringen leest u hier verder.


Particuliere verzekeringen met collectiviteitskorting
bij “Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs” via Océ 

 

Informatie over deze verzekeringen vindt u hier.
Als u op het logo klikt, komt u op de website van Zicht. Daar vindt u  alle informatie.


 
 
 
GECOVERED


Informatie over deze verzekering vindt u hier.

 

 

 

 

 

Presentatie over zorgverzekeringen 2018

 

Als u hierop klikt, krijgt u de presentatie te zien over onze zorgverzekeringen 2019, gehouden tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 november 2018.