Overzicht van verzekeringen 2018 t.b.v. Océ gepensioneerden

 

Als gepensioneerde van Océ hebt u de mogelijkheid om te profiteren van het verzekeringscollectief van Océ. De gepensioneerden van Océ liften nl. mee op de contracten die Océ-Technologies BV met derden heeft afgesloten. Dankzij ons lidmaatschap van de KNVG, het overkoepelend orgaan voor verenigingen van gepensioneerden, kunnen wij ook gebruikmaken van hun aanbod aan verzekeringen. De VG-Océ heeft geen actieve rol bij het tot stand komen van de individuele verzekeringen. Geïnteresseerden dienen zelf contact op te nemen met de betreffende maatschappijen. 

Het betreft de volgende tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen:


Het  IAK als tussenpersoon voor zorgverzekeringen bij Avéro Achmea en CZ


- Zicht Verzekeringen
 voor particuliere risicoverzekeringen

GECOVERED voor primair de ziektekostenverzekering als eventueel alternatief voor het IAK, maar daarnaast ook voor enkele risicoverzekeringen. 

 

 

Zorgverzekeringen 2018 

 

Algemeen

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 november 2017 heeft Karel Pelgrim, Accountmanager Particuliere Relaties bij IAK, een presentatie gegeven over de collectieve zorgverzekering voor Océ in 2018. Ook gepensioneerden van Océ kunnen aan deze verzekering deelnemen en profiteren van de kortingen. Hierna volgt een samenvatting van de presentatie met daarbij enkele aanvullingen ter ondersteuning van het keuze proces. Op de website van VG-Océ vindt u de volledige presentatie van de heer Pelgrim, inclusief de wijzigingen in  2018 in de basis- en aanvullende verzekeringen. Bekijk de presentatie.

In 2018 behoudt IAK de zelfde twee verzekeraars in het collectieve pakket: Avéro Achmea (AA) en CZ. IAK is gevolmachtigde voor AA en handelt namens deze verzekeraar. Bij CZ vervult IAK een makelaarsrol. Verzekerden kunnen zich met vragen over hun zorgverzekering (AA en CZ)  rechtstreeks tot IAK wenden. Bij een keuze voor CZ kunt u met vragen over uw verzekering ook bij CZ terecht. CZ verzorgt de eigen polis opmaak; premiebetaling en declaraties worden rechtstreeks met CZ afgehandeld.

Bent u in 2017 verzekerd bij CZ dan ontvangt u alleen van CZ een voorstel voor de polis 2018. In dit geval adviseren wij u om ook de adviestool van IAK te raadplegen voor een vergelijk van premies en voorwaarden van AA en CZ, zie hierna.

Hebt u nog geen collectieve zorgverzekering via Océ of wilt u premies en voorwaarden vergelijken maak dan gebruik van de adviestool van IAK:

- Ga naar www.iak.nl
- Klik op “Naar de adviestool”
- Vul onder “Kies uw collectiviteit” Océ in en selecteer vervolgens Océ Technologies B.V. en  klik op “Naar bereken premie”
  en vul uw geboortedatum in.
- Ga naar “Aanbieders vergelijken”

- U krijgt een overzicht met zorgverzekeringen, waaronder ook de collectieve
  zorgverzekeringen via Océ. U kunt hier vervolgens uw keuze maken voor het type basisverzekering (zie hierna onder Keuze basisverzekering), het eigen risico aanpassen of verdere aanvullende dekkingen invoeren.

- Geef aan wie u wilt mee verzekeren.

Gaat u direct naar de website van CZ  www.cz.nl. Klik dan op “Vergelijk verzekeringen” en ga naar “Bekijk de mogelijkheden van collectief verzekeren”.

Kies vervolgens voor “Werkgever, Bekijk de mogelijkheden” en “Bereken de premie”. Het collectiviteitsnummer van het Océ contract is 4840453.

Kiest u voor een andere verzekeraar dan moet u zich bij de andere verzekeraar vóór 1 januari 2018 aanmelden. De nieuwe verzekeraar zorgt ervoor dat uw huidige zorgcontract wordt opgezegd. U zult zelf uw zorgverlener (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut enz.) moeten informeren over uw overstap.Basisverzekeringen ziektekosten

 

Voor alle details over de basisverzekeringen leest u hier verder.


Aanvullende verzekeringen ziektekosten

 

Voor alle details over de aanvullende verzekeringen leest u hier verder.

 

 

 

Particuliere verzekeringen met collectiviteitskorting bij 
“Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs” via Océ 

Informatie over deze verzekeringen vindt u hier.
Als u op het logo klikt, komt u op de website van Zicht.

 

 

GECOVERED

 

 Infomatie over deze verzekering vindt u hier.

U kunt naar de website van Gecovered door op het logo te klikken

 

 

 

Presentatie over zorgverzekeringen 2018

 

Als u hierop klikt, krijgt u de presentatie te zien over onze zorgverzekeringen 2018, gehouden tijdens de Algemene Leden Vergadering van 23 november 2017.