Algemene ledenvergadering

Wij streven ernaar om tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden in de maanden april en november. Naast de sociale ontmoetingsplek met oud-collega's is de opzet van de vergadering tevens om onze leden zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken m.b.t. ons pensioenstelsel, onze vereniging en zaken die onze leden als gepensioneerden interesseren. Voor dit doel nodigen wij bij elke vergadering een deskundige uit die een presentatie houdt over een dergelijk onderwerp.. Na afloop van de vergadering is er een borrel en een hapje.

Algemene Ledenvergadering van 17 april 2024 

Zaal.jpg 

Op 17 april 2024 vond onze Algemene Ledenvergadering plaats, zoals gebruikelijk in het restaurant van R&D van CPP. Deze keer op een woensdag om ook leden die op donderdag andere verplichtingen hebben, de kans te geven om tenminste een vergadering per jaar te bezoeken. 180 leden hadden zich aangemeld. De onderwerpen voor deze vergadering waren:Schmidt.jpg

Huishoudelijke zaken, zoals het verslag van de vorige vergadering, het verslag van de secretaris over 2023 en de financiën.  John Gaal en Marij Verlinden werden voor een volgende termijn herbenoemd. 
Ook werd stil gestaan bij onze oud-collega’s die in 2023 zijn overleden.

Sprekers waren Meindert Schmidt, bestuurslid van de Koepel Gepensioneerden en Tinie Kardol. Tinie Kardol geeft gastcolleges aan masteropleidingen, participeert in Europese projecten over vergrijzing, schrijft artikelen en boeken over ouderdom-gerelateerde onderwerpen en geeft hierover in binnen- en buitenland lezingen.
Beide sprekers belichtten de onderwerpen Zorg, wonen en welzijn en het ouder worden. 

  • Meindert Schmidt vanuit de Koepel Gepensioneerden met als kernboodschap: het is tijd voor integraal ouderenbeleid.Kardol.jpg
    De overheid heeft het WOZO programma (Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen) in het leven geroepen.
    Doelstellingen zijn: Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan.
    Met de lancering van de campagne “Praat vandaag over morgen” worden er in het hele land bijeenkomsten georganiseerd om het gesprek met ouderen aan te gaan.
  • Tinie Kardol schreef een boekje “Oud worden is niet voor watjes”. Op een ludieke manier bracht hij de komische en tragikomische korte verhalen die in ‘Oud worden is niet voor watjes’ zijn opgetekend onder de aandacht.
    Voor de aanwezigen waren dit zeer herkenbare situaties.

Onze vergadering werd afgesloten met de bekende borrel. Het bestuur kan terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering.

Er zijn enkele foto's gemaakt tijdens de ALV. Bekijk ze hier.

De  volgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 21 november 2024. Hou deze datum vrij!
 
Verslagen van eerdere Algemene ledenvergaderingen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2023. Lees verder
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 22 april 2023. Lees verder
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 17 november 2022. Lees verder  
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 21 april  2022. Lees verder 
Verslag van de  schriftelijke Algemene Leden Vergadering 15 mei 2021. Lees verder
Verslag van de schriftelijke Algemene Leden Vergadering van 3 december 2020. Lees verder
Zie ook: Bijlage financien ALV 3 december 2020. Lees verder
Verslag van de schriftelijke Algemene Leden Vergadering van juli 2020.Lees verder

 

Algemene  Ledenvergadering 23 november 2023

 

Op donderdag 27 november vond de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2023 plaats. In deze vergadering werd het 25 jarig jubileum van de VG-Océ op bijzondere wijze gevierd. Er waren interessante sprekers uitgenodigd om de vergadering een extra feestelijk tintje te geven.
Zoals daar waren: Marcel Frielinck, CFO/CIO van Canon PP, Eric Uijen, algemeen directeur en uitvoerend bestuur van ons pensioenfonds PME en Paul Hilkens , adjunct directeur van R&D.

 

          Marcel Frielinck                                                             Eric Uijen                                                                 Paul Hilkens

Ruim 220 leden van onze vereniging waren aanwezig. Zij hebben aandachtig kunnen luisteren naar de presentaties van eerdergenoemde heren en kwamen hierdoor weer op de hoogte van het wel en wee van Canon PP en de ontwikkelingen binnen R&D. Dhr. Eric Uijen gaf een duidelijke uitleg rondom de komende veranderingen van het pensioenstelsel, waarbij, niet onbelangrijk voor ons, vermeld werd dat er per 1 januari 2024 een verhoging van ons pensioen zal plaatsvinden. Helaas mocht hij nog niet zeggen hoeveel deze verhoging zal zijn, maar gaf aan dat we op dinsdag 28 november zouden vernemen hoe groot de verhoging zal zijn. Een paar daagjes geduld dus voor de aanwezigen.

Om aan het jubileum toch wat bijzonders te koppelen, is het bestuur op het idee gekomen van een jubileumuitgave  in de vorm van een boekje. En wel een heel bijzonder boekje. Het is een bundel van  gedichtjes, geschreven door John Roijackers, een medewerker van Océ, die de teksten van de opgenomen gedichtjes bedacht tijdens zijn werk aan de 1900 familie in de productieafdeling. Dit boekje werd bij het uitgaan van de zaal uitgereikt aan alle aanwezigen en zal ook aan alle leden van onze vereniging geschonken worden. Het bestuur beraadt zich nog over hoe dit gaat plaatsvinden.

v.l.n.r. Gerco Wilbrink, John Roijackers, Martin Oomens, Gerrit Roijackers.

Niet onvermeld mag blijven dat onze voorzitter Gerco tijdens de vergadering onze secretaris Marij Verlinden extra in de bloemetjes zette vanwege haar uitzonderlijke inzet in ons bestuur. Ook Martin Oomens (foto), die in zeer korte tijd de totstandkoming van het jubileumboekje realiseerde, kreeg bijzondere hulde van de voorzitter en kreeg het tweede exemplaar van het boekje uitgereikt, nadat het eerste exemplaar was overhandigd aan schrijver John Roijackers, in aanwezigheid van diens vader Gerrit.

Ook de financiële toestand van de vereniging werd toegelicht door onze penningmeester Jo Feron.

Voorzitter Gerco liet weten dat op verzoek van de leden, de ALV’s voortaan om beurten op woensdag en donderdag zullen plaatsvinden, om ook de oppasouders een kans te geven tenminste eenmaal per jaar de vergadering te bezoeken. De voorjaarsvergaderingen zijn voortaan op woensdag; die van het najaar op donderdag. Noteer alvast maar: donderdag 21 november 2024.

Na afloop werd er gezellig geborreld en genoten van de hapjes. Wij zijn de mensen van het restaurant van Canon CCP bijzonder dankbaar voor de hulp en de verzorging bij de organisatie van deze vergadering.

Voor de complete fotoserie van de ALV klikt u hierop