Algemene ledenvergadering

Wij streven ernaar om tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden in de maanden april en november. Naast de sociale ontmoetingsplek met oud-collega's is de opzet van de vergadering tevens om onze leden zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken m.b.t. ons pensioenstelsel, onze vereniging en zaken die onze leden als gepensioneerden interesseren. Voor dit doel nodigen wij bij elke vergadering een deskundige uit die een presentatie houdt over een dergelijk onderwerp.. Na afloop van de vergadering is er een borrel en een hapje. .

Algemene ledenvergadering van 21 april 2022

Donderdag 22 april 2022 was het dan eindelijk weer zover dat we een “Live” Algemene Ledenvergadering (ALV) konden houden.
Ca. 150 enthousiaste leden van heinde en verre vonden wederom de weg naar het R&D restaurant en woonden de vergadering bij.
De noodzakelijke huishoudelijke punten Jaarverslag en Financieel verslag 2021 en het goedkeurend advies van de kascontrôlecommissie zijn efficiënt afgewikkeld. Het bestuur is door de vergadering gedéchargeerd voor het gevoerde beleid in de coronajaren 2020 en 2021.

Martin Oomens is herbenoemd voor een 2e termijn in het bestuur van de VG-Océ; belangrijk, want Martin is tevens ons VG-Océ bestuurslid bij de VGPME. Het bestuur roept iedereen die wat voor de VG-Océ wil betekenen op, zich te melden bij een van de bestuursleden.

Met gepaste eerbied herdachten wij traditioneel de ons in 2021 ontvallen leden; jammergenoeg een veel te  lange lijst met wel 58 namen.

Jos Logister deed een beroep op alle collega’s om hem te helpen bij het completeren van zijn boek over de Océ 1900 TTF technologie; een aantal collega’s met kennis van zaken geven hieraan gehoor.

Hoofdpunt van de vergadering was een presentatie van John Kersten, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, over de stand van zaken van het Pensioenakkoord en de te nemen vervolgstappen. De aanwezigen stelden veel belangrijke vragen die door John vlot werden beantwoord.

De door Canon Production Printing na afloop aangeboden borrel was zoals vanouds weer zéér geanimeerd en inspirerend. Wij danken CPP en de catering van het R&D restaurant voor de enorme gastvrijheid en de geweldige inzet om onze zo verbindende vergadering tot een succes te maken!

Wij kijken terug op een uitermate geslaagde middag.

Verslagen van eerdere Algemene ledenvergaderingen

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 21 april  2022. Lees verder
Verslag van de schriftelijke Algemene Leden Vergadering 15 mei 2021. Lees verder
Verslag van de schriftelijke Algemene Leden Vergadering van 3 december 2020. Lees verder
Zie ook: Bijlage financien ALV 3 december 2020. Lees verder....
Verslag van de schriftelijke Algemene Leden Vergadering van juli 2020. Lees verder...
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 21 november 2019. Lees verder...
Presentatie van AON tijdens deze vergadering. Lees verder..
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 25 april 2019. Lees verder...
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 22 november 2018. Lees verder...
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 26 april 2018. Lees verder...