Beleidsplan

 

Het bestuur van de Verenging van Gepensioneerden van Océ werkt conform een beleidsplan, dat zonodig wordt aangepast aan de actuele omstandigheden.

Het beleidsplan is samengevat in een Power Point presentatie, met als inhoud:

 • Missie / doelstelling van de vereniging
 • Sterkte / zwakte analyse
 • Bedreigingen en kansen
 • Leden
 • Interne relaties
 • Externe relaties
 • Bestuur
 • Middelen
 • Communicatie
 • Wettelijke eisen
 • Activiteitenplan 2020

 

U kunt het beleidsplan oproepen, door op deze tekst te klikken.