Enquête onder de leden

Jongstleden mei hielden wij een uitgebreide enquête onder onze leden om na te gaan wat er leeft onder onze leden en of ons beleid en onze activiteiten nog voldoende zijn hierop zijn afgestemd.

Velen van u vulden bereidwillig deze enquête in, wat leidde tot een respons van meer dan 25%, een prima resultaat voor dit soort enquêtes. Aan alle deelnemers: Hartelijk dank daarvoor!! Het geeft iets aan over de hechte band die er nog steeds bestaat tussen onze leden.

 Inmiddels zijn de uitkomsten bekend. U vindt ze hier...