KOEPEL GEPENSIONEERDEN

 

De Koepel Gepensioneerden behartigt de belangen van de VG-Océ en andere lidverenigingen naar de politiek op de volgende gebieden:

  • Pensioenen
  • Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)
  • Inkomen en Koopkracht en AOW

Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangen-
verenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 150 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

 

Diversiteit

Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

Ook wij als VG-Océ zijn hierbij aangesloten en daarmee bent u als lid ook automatisch aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden en worden ook  uw belangen hier behartigd.  

 

Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Koepel Gepensioneerden is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

 

Deze koepel heeft een website die u hier kunt openen.