Laatste nieuws VGPME

Per 1 juli zijn de afgevaardigden voor het verantwoordings orgaan bij PME weer benoemd. We zijn erg blij dat we vanuit de gezamelijke verenigingen 3 kandidaten hebben kunnen voordragen, waardoor we onze positie in het VO kunnen versterken.

Hub Wetzels heeft als lid van de VG-Océ afgelopen 4 jaar zijn bijdrage geleverd en was naast lid ook de secretaris van het VO. Afkomstig van de VG-Siemens was het laatste jaar Hans van Rooy onze tweede vertegenwoordiger. Beide heren hadden aangegeven niet meer voor een tweede termijn beschikbaar te zijn. Vanuit de vereniging is onze dank uitgesproken voor de inzet en het vele werk en is een attentie aangeboden. Tijdens onze laatste ALV hebben we als VG-Océ Hub ook bedankt en hebben we Hub en zijn vrouw thuis in de bloemetjes gezet.  

Doordat we de luxe hadden van drie kandidaten konden we de twee beschikbare plaatsen voor ons invullen en mochten we een beroep doen op de opleidingsplaats van PME, waardoor we vanaf nu 3 mensen in het Verantwoordings Orgaan hebben. De kennismaking heeft inmiddels plaatsgevonden en het begeleidings traject is gestart. Onze vertegenwoordigers zijn :

  • Hans Ooms , afkomstig van de VG-Océ en volwaardig VO lid
  • Carl Holzmann afkomstig van Stork en volwaardig VO lid
  • Douwe Wielsma  afkomstig van Stork en VO lid ( opleidingstraject)

We wensen de heren Succes.

Per 1 januari is door de VG-Siemens Dhr. Henk Tiesma voorgedragen als kandidaat lid van het bestuur van de VGPME. Henk beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en is ook politiek actief. We hebben inmiddels kennis gemaakt en zijn blij met deze kandidatuur en verwachten samen de inbreng van onze verenigingen te kunnen verstevigen. Daarnaast hebben als belangrijke stap afspraken kunnen maken met PME om te komen tot een periodiek overleg tussen PME en VGPME waarbij VG-Siemens en VG-Océ dus nu ook vertegenwoordigd zijn.