Laatste nieuws VGPME

De pensioencommissie van VGPME heeft namens de leden en de lid verenigingen VG-Océ en VG Siemens brieven gestuurd aan de sociale partners Federatie Metaal (FME) om in het kader van het “hoorrecht” te kunnen meepraten over het door werkgevers en vakbonden op te stellen “transitieplan” naar het nieuwe pensioenstelsel. Een brief met dezelfde strekking is verstuurd naar het pensioenfonds PME.  We hebben gewerkt aan een “position paper” waarin onze standpunten over de verdeling van het pensioenvermogen naar de individuele actieve deelnemers en gepensioneerden zijn uiteengezet en onderbouwd. De Wet toekomst pensioenen is inmiddels ook door de 1e kamer goedgekeurd.