Laatste nieuws VGPME

Donderdag 11 mei 2023.

Tijdens de laatste vergadering van de Verenigingsraad is Dhr. Henk Tiesma benoemd in het bestuur van VGPME. Daarnaast kunnen we melden dat we recent vanuit VG-Siemens ook nog Dhr. Aard Bongers konden voordragen en ook hij is benoemd in het bestuur. Daarmee zijn we nu als lid verenigingen met drie personen vertegenwoordigd. Belangrijke speerpunt vanuit het bestuur op dit moment is de start  van de pensioencommissie en werken we hard aan een communicatie commissie die met name de informatievoorziening naar de leden moet gaan verbeteren en de website de nodige aandacht gaat geven.

De pensioencommissie van VGPME heeft namens de leden en de lid verenigingen VG-Océ en VG Siemens brieven gestuurd aan de sociale partners Federatie Metaal (FME) om in het kader van het “hoorrecht” te kunnen meepraten over het door werkgevers en vakbonden op te stellen “transitieplan” naar het nieuwe pensioenstelsel. Een brief met dezelfde strekking is verstuurd naar het pensioenfonds PME.  We hebben gewerkt aan een “position paper” waarin onze standpunten over de verdeling van het pensioenvermogen naar de individuele actieve deelnemers en gepensioneerden zijn uiteengezet en onderbouwd. De Wet toekomst pensioenen is inmiddels ook door de 1e kamer goedgekeurd.