Links

 

PME (Pensioenfonds van de Metalelektro) 
http://www.metalektropensioen.nl/

 

VOG-PME (Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME)

http://www.vog-pme.nl

 

NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden)
http://www.gepensioneerden.nl/

 

KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)
http://www.knvg.nl

 

Loon voor later

 

Loon voor Later is bedoeld om de ingewikkelde berichtgeving over pensioenen begrijpelijk te maken voor een niet-deskundig publiek. Deze website wordt mogelijk gemaakt door de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), die de belangen behartigt van ruim 130.000 leden.

Op deze website vindt u actuele berichten over pensioenen, commentaren en de Kieswijzer. In de Kieswijzer houdt de redactie bij welke standpunten politieke partijen in de pensioendiscussie innemen, zodat u dit kunt meewegen in het bepalen van uw stem.

 

Zie ook:


www.loonvoorlater.nl

 

Stichting Pensioenbehoud
http://www.stichtingpensioenbehoud.nl

 

 

De Pensioenleugen
http://www.pensioenleugen.nl

 

Afgelopen jaren zijn er veel regels aangepast met betrekking tot ons pensioen. Ze hebben vrijwel allemaal 1 ding met elkaar gemeen; je krijgt steeds minder van wat je hebt ingelegd. De overheid heeft vrijwel constant geld nodig en probeert steeds succesvoller het geld van ons pensioen te gebruiken om de schatkist te spekken. Daar zijn wij tegen! De website heeft als doel om de vaak verborgen methoden van de overheid om geld uit ons pensioen te nemen zichtbaar te maken. 

 

Stop de stapeling

www.stopdestapeling.nu

 

Op deze site wordt duidelijk gemaakt hoe verschillende maatregelen van de overheid bij elkaar opgeteld een zéér ongunstig resultaat opleveren, specifiek voor de gepensioneerden!

 

De Nationale Pensioendialoog
http://denationalepensioendialoog.nl/

 

Zorgverzekeringen:


IAK  http://www.iak.nl/zorg/

Avéro Achmea https://www.averoachmea.nl/

 

CZ https//www.cz.nl

 

Kopen met korting
(Leest u vooral  het regelement  door voordat u gebruik maakt van deze regeling)
http://www.kortingenactie-mnl.nl

 

Sport & Ontspanningscommissie Océ (SOC)
http://soc.oce.com

 

Waarschuwingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse zaken betreffende computer gebruik.
Met informatie over risco's, computer beveiliging en veilig internetten.
http://www.waarschuwingsdienst.nl/ 

 

Hieronder een aantal verwijzigingen naar vacaturebanken waar u zich kan aanmelden voor vrijwilligerswerk.