Belangenbehartiging

 

De VG-Océ behartigt uw pensioen en andere belangen o.a. door lidmaatschap van- en deelname aan de onderstaande organisaties.

 

Koepel Gepensioneerden
http://www.koepelgepensioneerden.nl

 

PME (Pensioenfonds van de Metalelektro) 
http://www.metalektropensioen.nl

 

VOG-PME (Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME)

http://www.vog-pme.nl

 

Stichting Pensioenbehoud
https://www.stichtingpensioenbehoud.nl