Onderteken de petitie!!!

 

Laat niet langer toe dat er in de pensioendiscussie alleen over ons als gepensioneerden gepraat wordt, maar ook met ons.

 

Onderteken daartoe de petitie met als motto:

 

"Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden"

 

Om de petitie mede te ondertekenen gaat u naar: www.mijnpensioenpetitie.nl

 

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerkling. U kunt ondertekenen tot en met 3 juni a.s.tot 24.00 uur

 

Laatste nieuws:

 

Op vrijdag 24 mei werden de 40.000 handtekeningen al gehaald.

 

 

Je hoeft geen dokter te zijn om mensen te kunnen helpen

 

Met deze slogan is het Venlose ziekenhuis VieCuri op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen in de zorg voor kwetsbare ouderen.

In een folder beschrijft VieCurie de mogelijkheden om u hiervoor in te zetten.

 

Lees hier verder.

 

  

Bijeenkomsten voor gepensioneerden van PME

 

 

U ontvangt iedere maand pensioen van PME, het Pensioenfonds van de Metalektro. Ook krijgt u een paar keer per jaar PME magazine in de bus. Veel meer contact is er in de meeste gevallen niet. Dat vinden wij jammer, zeker in deze onzekere tijden. Daarom willen wij onze gepensioneerden wat vaker ontmoeten. Dat doen we op de gepensioneerdenbijeenkomsten.

Belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn de financiële positie van het pensioenfonds, het beheer van de pensioengelden en uw pensioen. Daarnaast treedt er een bekende schrijver, acteur of zanger voor u op. De pensioenconsulenten zijn aanwezig om vragen over uw persoonlijke situatie te beantwoorden. Ook zijn er leden van het Verantwoordingsorgaan, die uw belangen bij PME behartigen, aanwezig.

Op de site van PME vindt u waar en wanneer de bijeenkomst voor uw regio plaats vindt, het programma en een routebeschrijving naar de locaties. En natuurlijk kunt u zich inschrijven.

Wij hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen verwelkomen.

 

 

U kunt zich voor deze bijeenkomst ook inschrijven via dit Inschrijfformulier

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stop de stapeling. E-card actie!

 

Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Mede door stapeling van kabinetsmaatregelen hebben ouderen al acht jaar op rij steeds minder te besteden. Velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen. Een mogelijke korting op hun pensioen doet de koopkracht nog verder dalen.

Ouderen willen ook op financieel gebied op dezelfde wijze behandeld worden als andere bevolkingsgroepen. Dit vragen ze aan het kabinet, via mail, e-card en briefkaart:

 

  • Herstel de koopkracht
  • Geen verlaging van pensioenen
  • Stop verhoging van zorgkosten
  • Schrap de mantelzorgboete
  • Verhoog de ouderenkorting
  • Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan

Kortom: Stop de stapeling!

 

Klik op navolgende link om ook een e-card te versturen             http://www.stopdestapeling.nu/ecard