Bestuursvacature

 

Het bestuur van de VG-Océ is op zoek naar een nieuw bestuurslid (M/V) ter versterking van het team. Wij zoeken iemand die betrokken is bij het wel en wee van Océ / Canon en de gepensioneerden hiervan. Kennis van de pensioenproblematiek is geen vereiste.

 

 

 

Voorkomen van phishing mails

 

Om de problemen met phishing mails, zoals die in onderstaande waarschuwing vermeld staan, te voorkomen, gebruiken wij vanaf begin van 2020 een nieuw e-mailadres om te communiceren met onze leden.
Onder het oude e-mailadres hangen geen e-mailadressen meer van leden. Wij hopen daarmee dat de problemen verleden tijd zijn.

Met excuses voor het eventueel ondervonden ongemak!

 

 

WAARSCHUWING!!!

 

Beste leden,

 

De laatste dagen worden er spam-mails verstuurd welke geadresseerd zijn aan de leden van onze vereniging.  De mail lijkt van de belastingdienst te zijn en geeft aan dat er een bedrag moet worden betaald. De bijgaande bijlage is een link naar een andere web pagina en is dus GEEN bijlage.

Open deze bijlage NIET verwijder de mail DIRECT. Of u een dergelijke e-mail krijgt is afhankelijk van uw spam-filter en die kan bij iedereen anders zijn.

 

Een voorbeeld van zo'n e-mail vindt u hieronder. Er komen ook mails voor met bitcoin betalingen. Let vooral goed op de afzender!!!

 

Van: "Belastingdienst" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op: Dit is al een vreemde afzender!!

Subject: Belastingdienst

 

Datum: 1 December 2019 om 03:26:50 GMT+1 

 

Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Geаc​h​te he​е​r/me​v​rouw,​ 

 

In  de bi​jlag​е v​indt u d​e​ dig​ita​le f​аctuur va​n uw​ o​p​enstaa​nd​e schu​ld b​ij de Belasti​ng​dienst​.

De factuu​r be​d​rаa​g​t € 744​,00  Hеt bеdrag wordt  bin​n​en 24 uu​r ge​inc​assee​rd van uw r​ekening.

Mocht u vragen hebb​en over de оpenstaande​ factu​ur gebrui​k dan dе (geen goed Nederlands!)

rеfe​renti​enumme​r die onderaan​ in de faсtuur st​aat​ vеrmеld.


Samenvatting v​a​n de bеtaling:​

Te betalen bedrag: € 744​,0​0

Betalings​m​ethоde: Automаti​sche​ I​n​ca​sso 

Met​  vriendelijke grоet, 
Bеlas​ting​dienst​

 

Océ als merknaam gaat verdwijnen

 

Bij de overname van Océ in 2010 was besloten om de merknaam Océ te behouden voor de ontwikkel en productie activiteiten van het bedrijf. Bij de commerciële activiteiten in de markt daarentegen de Océ organisaties te doen opgaan in de reeds bestaande Canon organisaties over de wereld. Recent is nu besloten om de merknaam van Océ per 1-1-2020 te gaan vervangen door  Canon production printing en daarmee verdwijnt de naam Océ als bedrijf en ook als productnaam.   Voor het volledig bericht klik hier.

Wat dit gaat betekenen voor de naam van onze vereniging zal in de loop begin 2020 door het bestuur worden bekeken.

 

CBR: Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

 

 

Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij B en T.

Een verlopen rijbewijs is niet geldig is als legitimatiebewijs!

Gedetailleerde informatie kunt u vinden in de bijlagen 


Downloads

 

Prognose CPB: “Economische groei zwakt af en groei zorguitgaven houdt aan”

 

Maarten Maas van de gezamenlijke commissie Koopkracht, Inkomen en AOW schreef deze week Eeen artikel voor de nieuwsbrieven van onze koepels naar aanleiding van de laatste CPB-prognose over de ontwikkeling van de economie in de komende jaren.

 

 

 

 

 

 

 

1. Het artikel kunt u lezen in bijgevoegde pdf.
Economische groei zwakt af en groei zorguitgaven houdt aan.pdf

2. CPB persbericht van 18 november 2019: 
https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025#

3. Verkenning Middellange Termijn (MLT) 2022-2025: 
https://www.cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025

 

Je hoeft geen dokter te zijn om mensen te kunnen helpen

 

Met deze slogan is het Venlose ziekenhuis VieCuri op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen in de zorg voor kwetsbare ouderen.

In een folder beschrijft VieCurie de mogelijkheden om u hiervoor in te zetten.

 

Lees hier verder.

 

  

Bijeenkomsten voor gepensioneerden van PME

 

 

U ontvangt iedere maand pensioen van PME, het Pensioenfonds van de Metalektro. Ook krijgt u een paar keer per jaar PME magazine in de bus. Veel meer contact is er in de meeste gevallen niet. Dat vinden wij jammer, zeker in deze onzekere tijden. Daarom willen wij onze gepensioneerden wat vaker ontmoeten. Dat doen we op de gepensioneerdenbijeenkomsten.

Belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn de financiële positie van het pensioenfonds, het beheer van de pensioengelden en uw pensioen. Daarnaast treedt er een bekende schrijver, acteur of zanger voor u op. De pensioenconsulenten zijn aanwezig om vragen over uw persoonlijke situatie te beantwoorden. Ook zijn er leden van het Verantwoordingsorgaan, die uw belangen bij PME behartigen, aanwezig.

Op de site van PME vindt u waar en wanneer de bijeenkomst voor uw regio plaats vindt, het programma en een routebeschrijving naar de locaties. En natuurlijk kunt u zich inschrijven.

Wij hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen verwelkomen.

 

 

U kunt zich voor deze bijeenkomst ook inschrijven via dit Inschrijfformulier

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stop de stapeling. E-card actie!

 

Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Mede door stapeling van kabinetsmaatregelen hebben ouderen al acht jaar op rij steeds minder te besteden. Velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen. Een mogelijke korting op hun pensioen doet de koopkracht nog verder dalen.

Ouderen willen ook op financieel gebied op dezelfde wijze behandeld worden als andere bevolkingsgroepen. Dit vragen ze aan het kabinet, via mail, e-card en briefkaart:

 

  • Herstel de koopkracht
  • Geen verlaging van pensioenen
  • Stop verhoging van zorgkosten
  • Schrap de mantelzorgboete
  • Verhoog de ouderenkorting
  • Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan

Kortom: Stop de stapeling!

 

Klik op navolgende link om ook een e-card te versturen             http://www.stopdestapeling.nu/ecard