VG-Océ Nieuwsflitsen

Is er informatie die van belang is voor onze leden en willen wij die op korte termijn doorgeven, dan gebruiken we hiervoor de Nieuwsflits.
Leden met e-mail krijgen de Nieuwsflits toegezonden.
Hieronder vindt u de in de loop der tijd verschenen Nieuwsflitsen.

2023

Nieuwsflits van 4 juni 2023. Korting bij aankloop van een fietshelm. U leest hem hier.
Nieuwsflits van 3 juni 2023. Bezwaarprocedrues tegen de nieuwe Pensioenwet. U leest hem hier. 
Nieuwsflits van 1 juni 2023. De Kogel is door de kerk. De nieuwe Pensioenwet door de Eerste Kamer. U leest hem hier
Nieuwsflits van 30 maart 2023. Waarschuwing i.v.m.  de datalek bij PME. U leest hem hier
Nieuwsflits van 29 maart 2023. Onze vernieuwde website. U leest hem hier.
Nieuwsflits van 10 maart 2023. Persbericht van de Seniorencoalitie over de koopkrachtvan senioren. U leest hem hier. 
Nieuwsflits van 9 maart 2023. Aanvulling op Nieuwsflits van 8 maart j.l. U leest hem hier 
Nieuwsflits van 8 maart 2023. Grens zorgtoeslag omhoog. U leest hem hier 

2022

Nieuwsflits van 8 november 2022. Protest Seniorencoalitie tegen nieuwe pensioenwet. U leest hem hier
Nieuwsflits van 15 okt. 2022. Benefits at Work. U leest hem hier
Nieuwsflits van 3juli 2022. Fietsen voor Unicef. U leest hem hier
Nieuwsflits van 29 juni. Zwarte Zwanen. U leest hem hier  De bijbehorende bijlage vindt u hier
Nieuwsflits van 28 mei. Petitie Pensioenwet. U leest hem hier
Nieuwsflits van 25 januari: Red onze AOW. U leest hem hier

2021

Nieuwsflits van 12 september: PME zet verder in op energietransitie. U leest hem hier
Nieuwsflits van 6 september:Personeelvoordeel. U leest hem hier
Nieuwsflits van 4 september: Aankondiging van de nieuwe website. U leest hem hier
Nieuwsflits van 28 augustus: Het nieuwe Beleidsplan VG-Océ 2021-2022. U leest hem hier
Nieuwsflits van 26 juli:  Digitale wilsverklaring (Bron: Koepel Gepensioneerden) U leest hem hier
Nieuwsflits van 16 mei: Een enquête over de diensten van de vereniging VG-Océ. U leest  hem hier
Nieuwsflits van 11 mei: Persbericht seniorenorganisaties: Indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak. U leest hem hier
Nieuwsflits van 28 april: Uit te keren pensioen van de partner, opgebouwd bij het ABP. U leest hem hier
Nieuwsflits van 24 april: Uitleg over het Pensioenakoord. U leest hem hier
Nieuwsflits van 10 april: Campagne Senioren en Veiligheid, die het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart. U leest hem hier
Nieuwsflits van 23 januari: Uitnodiging van de Koepel Gepensioneerden om deel te nemen aan een webinar over het nieuwe pensioenstelsel. U leest hem hier
Nieuwsflits van 16 januari:Gedetailleerde informatie over de Coronavaccinatie. U leest deze informatie hier