Petitie pensioenwet

In de maand mei is de Seniorencoalitie een petitie gestart om de voorgestelde pensioenwet verbeterd te krijgen.
Wij hopen dat u intussen de petitie ondertekend heeft.

Zo niet, dan verzoeken wij u met klem dit alsnog te doen.

Bij het opzetten van deze pagina is het aantal ondertekenaars bijna 45.000 en dat is teleurstellend weinig, als je weet hoeveel gepensioneerden er in Nederland zijn: 3,2 miljoen!

Enkele tips bij het invullen:

  •  U gaat naar de site met de petitie door hierop: https://pasdepensioenwetaan.petities.nl/ te klikken.
  • Daarop vult u uw naam, e-mailadres en woonplaats in
  • U kiest ervoor om als anoniem in de lijst van ondertekenaars te komen of met uw naam en woonplaats door het vakje al of niet aan te vinken.
  • Daarna krijgt u op het ingevulde e-mailadres een e-mail waarin u moet bevestigen dat u de petitie wilt ondertekenen. Pas dan is uw ondertekening geldig!!!

Doe mee met deze actie, aangezet door de Seniorencoalitie, waar ook onze Koepel Gepensioneerden bij is aangesloten.
Doe het vandaag nog!

Bent u naast lid van onze VG-Océ ook nog lid van een andere (ouderen-)vereniging, stuur dan deze  e-mail met een kleine toelichting door naar de andere leden.

Hoe meer ondertekenaars, hoe beter de petitie zal werken.

Vraag ook uw echtgeno(o)t(e), kinderen,  vrienden en familie en bekenden om te ondertekenen. Het gaat niet alleen om belangen van gepensioneerden maar ook van werkenden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.