Over PME

 

 

 In 2014 is het on­der­ne­mings­pen­si­oen­fonds van Océ over­ge­gaan in het be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds van PME. In het Océ Pen­si­oen­fonds had­den we een di­rec­te in­vloed met twee leden in het be­stuur, 2 in de deel­ne­mers­raad en 1 in het ver­ant­woor­dings­or­gaan. Onze in­vloed bij PME is be­perkter en indirect via de vereniging VGPME.

Wel nodigen wij zo mogelijk 1 x per jaar een directielid van het uitvoerend bestuur van PME uit in onze algemene ledenvergadering om de gang van zaken bij het pensioenfonds toe te lichten en om vragen te kunnen stellen.

U ont­vangt nu dus ie­de­re maand uw pen­si­oen van PME, het Pen­si­oen­fonds van de Me­ta­lek­tro. Ook krijgt u een paar keer per jaar PME ma­ga­zi­ne in de bus.

Wilt u meer weten over het pensioenfonds PME, lees dan hier verder.

Laatste nieuws ( 24 november 2022)

 PME verhoogt de pensioenen met 6,2 procent. Lees hier verder....