Over PME

 

 

 In 2014 is het on­der­ne­mings­pen­si­oen­fonds van Océ over­ge­gaan naar het be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds van PME. Daarmee is helaas ook de kennis en mogelijkheden om direct invloed uit te oefenen op het pensioenbeleid verdwenen. Bij het pensioenfonds PME is onze invloed beperkter en dienen we ons aan de daar geldende regels en procedures te houden. Belangrijk is dat naast de regelgeving opgelegd door de overheid, een belangrijk deel van het beleid wordt bepaald door de sociale partners, zijnde werkgevers en
vakbonden. We hebben beperkte inspraak en wel via de vertegenwoordiging van VGPME door Theo Bruinsma in het niet uitvoerend bestuur en met drie personen in het VerantwoordingsOrgaan waarvan Hans Ooms uit onze vereniging afkomstig is. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel WTP zullen we ook actief gebruik gaan maken van het hoorrecht via de VGPME.  

 

Wel nodigen wij zo mogelijk 1 x per jaar een directielid van het uitvoerend bestuur van PME uit in onze algemene ledenvergadering om de gang van zaken bij het pensioenfonds toe te lichten en om vragen te kunnen stellen.

U ont­vangt nu dus ie­de­re maand uw pen­si­oen van PME, het Pen­si­oen­fonds van de Me­ta­lek­tro. Ook krijgt u een paar keer per jaar PME ma­ga­zi­ne in de bus of digitaal afhankelijk van uw eigen keuze en worden webinars georganiseerd om u te informeren. Fysieke bijeenkomsten vanuit PME zijn  momenteel nog niet gepland.

Wilt u meer weten over het pensioenfonds PME, lees dan hier verder.