Privacy policy

VG Oce 2024 1

Dit is de privacy policy van Vereniging van Gepensioneerden Océ, gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12038911 (hierna: "Vereniging van Gepensioneerden Océ"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging van Gepensioneerden Océ van u  heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
In deze privacy policy wordt de website http://www.vg-oce.nl aangeduid als: www.vg-oce.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij de Vereniging van Gepensioneerden Océ vult u een aantal persoonsgegevens van u in op het aanmeldingsformulier.
1.2 Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van de Vereniging van Gepensioneerden Océ. Indien u geen toegang hebt tot de website, kan het formulier u toegezonden worden.

1.3 Vereniging van Gepensioneerden Océ verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam;
 •  Adres;
 •  E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum; 
 • Geslacht; 
 • IBAN bankrekeningnummer. 
 • Soort pensioen 

1.4 Vereniging van Gepensioneerden Océ gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • Het lidmaatschap te effectueren;
 • De leden te informeren over de Algemene Ledenvergaderingen;
 • Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen te versturen; 
 • Contributie (be)rekening;
 • Op te treden als tussenpersoon voor Océ Technologies en de SOC;
 • Contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Vereniging van Gepensioneerden Océ via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • meer informatie over de wijze waarop Vereniging van Gepensioneerden Océpersoonsgegevens verwerkt; 
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy; 
 • inzage in de persoonsgegevens die Vereniging van Gepensioneerden Océ metbetrekking tot u verwerkt; 
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vereniging van Gepensioneerden Océ.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Vereniging van Gepensioneerden Océ zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de indeze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Vereniging van Gepensioneerden Océ zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Vereniging van Gepensioneerden Océ zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Vereniging van Gepensioneerden Océ daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2018.