Rijbewijskeuring voor 75-jarigen


Een rijbewijs heeft normaal een geldigheidsduur van 10 jaar.
Verloopt uw rijbewijs tussen uw 65e en 70e jaar dan krijgt u een nieuw rijbewijs tot uw 75e jaar; gebeurt dit tussen uw 70e en 75e jaar dan krijgt uw nieuwe rijbewijs een geldigheidsduur van 5 jaar.


Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen dan moet u een medische verklaring van een arts (niet uw huisarts) overleggen.
Deze Eigen Verklaring moet u, wilt u uw nieuwe rijbewijs op tijd binnen hebben, ca. 3 maanden voordat uw rijbewijs is verlopen ophalen bij uw gemeentehuis.


Op de site van het CBR vindt u de meest recente informatie over rijbewijskeuringen voor senioren: Gezondheidsverklaring 75 jaar of ouder
Op onderstaande adressen kunt u voor deze keuring terecht voor een redelijke prijs:


*  Dokter T. Kessels, Schaapsdijkweg 7, Venlo, tel. 077-3210298. (Dit nummer blijkt buiten gebruik. We zoeken naar vervanging)

*  Het Nederlands Instituut Rijbewijs Keuringen (N.I.R.K.) http://www.nirk.nl

* Goedkope keuringen: https://www.goedkopekeuringen.nl/


Als u lid bent van de Groenekruis Service, dan kunt u ook daar terecht voor een rijbewijslkeuring. Kijk op: Groene Kruis


Bovenstaand overzicht is zeker niet volledig en als u even op internet zoekt naar aanbieders van rijbewijskeuringen vindt u er nog veel meer.
Kent u andere artsen in uw regio die tegen een laag tarief de keuring willen verrichten, of hebt u bijzonder goede of slechte ervaringen, laat het ons weten dan kunnen we onze leden daarover informeren in een volgende Nieuwsbrief en op deze site.