Bijeenkomsten voor gepensioneerden van PME

 

PME wil in deze on­ze­ke­re tij­den de ge­pen­si­o­neer­den wat vaker ont­moe­ten. Dat doet PME door door middel van bijeenkomsten voor gepensioneerden.
Belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn de financiële positie van het pensioenfonds, het beheer van de pensioengelden en uw p[ensioen. Daarnaast treedt een bekende scvhrijver, acteur of zanger voor u op.

De pensioenconsulenten zijn aanwezig om vragen over uw persoonlijke situatiue te beantwoorden. Ook zijn er leden van het Verantwoordingsorgaan, die uw belangen bij PME behartiogen, aanwezig, die u vragen kunt stellen.

Op de site van PME vindt u waar en wan­neer de bij­een­komst voor uw regio plaats vindt, het pro­gram­ma en een rou­te­be­schrij­ving naar de lo­ca­ties. En na­tuur­lijk kunt u zich in­schrij­ven. PME hoopt u op een van de bij­een­kom­sten te mogen ver­wel­ko­men.


Meer informatie over contactmogelijkheden en dienstverlening vindt u ook op de site van PME.