Service en contact 

 
 Informatie voor gepensioneerden van PME

 PME wil in deze on­ze­ke­re tij­den de ge­pen­si­o­neer­den wat vaker ont­moe­ten echter heeft Corona bij het organiseren van evenementen zijn sporen achtergelaten. PME probeert daarom zo veel mogelijk informatie te verstrekken via hun website en de nieuwsbrieven. Ter vervanging van de fysieke  bijeenkomsten worden webinars georganiseerd om leden toch zo goed mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen. Het is nog niet duidelijk wanneer eventueel weer bijeenkomsten worden georganiseerd.  Wilt u informatie of heeft u vragen over uw persoonlijke situatie dan verwijzen wij u graag naar de website van PME. U vindt daar alle contact informatie.  

Op de website vindt u ook informatie over de pensioenconsulenten die u kunnen helpen om vragen over uw persoonlijke situatie te beantwoorden en u te helpen bij het maken van keuzes betreffende uw toekomstig pensioen.

Alle informatie over contactmogelijkheden en dienstverlening vindt u op de site van PME.