Brief van de voorzitter

 

In de Nieuwsbrief 39 van oktober 2020 is een artikel "Van de voorzitter" opgenomen met de volgende onderwerpen:

 • 2020 een verloren jaar?
 • Herbenoeming voorzitter en bestuurslid/webmaster
 • Voorstel benoeming Enwieke van Herwaarden als nieuw bestuurslid

  Lees hier verder.

Op 14 juli 2020 is naar de leden een brief van de voorzitter uitgegaan met als onderwerpen:

 • Corona
 • Algemene Ledenvergadering
 • Pensioenakkoord
 • Dekkingsgraad Pensioenfonds PME
 • Beleidsplan VG-Océ 2020
 • Sociale activiteit
 • Uw steun

Lees hier verder.