Verantwoordings Orgaan PME

 

Het Verantwoordingsorgaan controleert het bestuur van PME. In het Verantwoordings Orgaan zitten 16 vertegenwoordigers uit de metaal en technologische industrie: 8 leden namens de werknemers en 8 namens de gepensioneerden. Zij komen op voor de belangen van (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers in deze sector. Dit doen zij als nevenfunctie, naast hun reguliere werk en/of andere bezigheden.

Wat doet het Verantwoordings Orgaan?

Het bestuur van PME legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Vervolgens oordeelt het Verantwoordings Orgaan over het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst. Het Verantwoordings Orgaan geeft ook (ongevraagde) adviezen aan het bestuur. Aan het einde van het jaar oordeelt het Verantwoordings Orgaan of het bestuur goed gehandeld heeft. Dit oordeel staat in hejaarverslag (pdf).

Hub Wetzels (VG-Océ) is secretaris van Dagelijks Bestuur van het Verantwoordingsorgaan (namens VOG-PME)