Verantwoordings Orgaan PME

Hans-Ooms.pngHet Verantwoordingsorgaan controleert het bestuur van PME. In het Verantwoordings Orgaan zitten 16 vertegenwoordigers uit de metaal en technologische industrie: 8 leden namens de werknemers en 8 namens de gepensioneerden, waarvan 3 uit onze vereniging VGPME. Zij komen op voor de belangen van (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers in deze sector. Dit doen zij als nevenfunctie, naast hun reguliere werk en/of andere bezigheden.
Onze vereniging VG-Océ wordt vertegenwoordigd door Hans Ooms (foto).Wat doet het Verantwoordings Orgaan?

Het bestuur van PME legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Vervolgens oordeelt het Verantwoordings Orgaan over het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst. Het Verantwoordings Orgaan geeft ook (ongevraagde) adviezen aan het bestuur. Aan het einde van het jaar oordeelt het Verantwoordings Orgaan of het bestuur goed gehandeld heeft. Dit oordeel staat in het jaarverslag.