VOG-PME

 

Na de overgang van het bedrijfspensioenfonds Océ naar PME in 2014 is de VG-Océ lid geworden van de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME)

 

De volgende Verenigingen van Gepensioneerden zijn lid van VOG-PME:

  • Vereniging Gepensioneerden Metaal (VGM), voorheen Vereniging van Gepensioneerden Stork
  • Vereniging van Gepensioneerden Siemens Nederland
  • Vereniging van Gepensioneerden Océ

Het aantal gepensioneerden dat VOG-PME thans vertegenwoordigt bedraagt ca. 6.700.

VG-Océ heeft twee leden in het be­stuur van de VOG-PME  te weten Martin Oomens en Bert Kiffen.

 

De VOG-PME mag een kan­di­daat voor­dra­gen voor het be­stuur van PME. Hij is daar­in slechts een van de 8 niet uit­voe­ren­de be­stuurs­le­den en 1 van de 2 ver­te­gen­woor­di­gers na­mens de ge­pen­si­o­neer­den. (de an­de­re ver­te­gen­woor­di­ger na­mens de ge­pen­si­o­neer­den wordt voor­ge­dra­gen door de ge­za­men­lij­ke vak­bon­den). Bestuurslid namens VGM is Theo Bruinsma.

 

Verder mag VOG-PME 2 kandidaten voordragen voor het Verantwoordingsorgaan van PME.

Momenteel zijn dit Arie Kortenhoff (VGM) en Hub Wetzels (VG-Océ)

Wilt u meer weten over de VOG-PME, kijk dan op hun website.