Over VGPME    
                                                                                                                      

 

 

Eind 2021 is de VOG-PME opgeheven en is de VGM overgegaan naar de nieuwe vereniging de VGPME waar wij nu ook deel van uitmaken. We verwachten hiermee meer unaniem en krachtig te kunnen samenwerken in het belang van alle leden en natuurlijk ook onze vertegenwoordiging en onze stem bij PME beter te laten horen. De verenigingen VG-Siemens en VG-Océ zijn als zelfstandige organisaties lid van de VGPME en daarmee bent u naast lid van de VG-Océ automatisch ook lid van de VGPME. In de komende periode zullen we u hierover verder informeren.
Namens de VG-Océ neemt Martin Oomens zitting in het interim-bestuur van VGPME in 2022.

De bestaande vertegenwoordiging in het bestuur en het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PME blijft onveranderd. In 2022 zijn nieuwe vertegenwoordigers vanuit de VGPME voorgedragen  en we zijn blij te kunnen melden dat we in het PME bestuur de komende 4 jaar weer zijn vertegenwoordigd door Theo Bruinsma. Tevens zijn we in het Verantwoordings Orgaan vanaf dit jaar niet met 2 maar met 3 personen vertegenwoordigd.  Vanuit de VG-Océ gelederen hebben we Hans Ooms kunnen voordragen als VO lid en daarnaast ook Carl Holzmann (oud Stork medewerker).  Tot slot is Douwe Wielsma vanuit een opleidings traject ook toegetreden tot de VO. Wij verwachten dat onze belangen door deze 4 mensen prima zullen worden behartigd.

Wilt u meer informatie over de VGPME dan kunt u ook hier het openbare deel van de website bezoeken.  

Samensmelten van VGM en VOG-PME tot VGPME

Bij de VOG-PME, de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME hebben flinke ontwikkelingen plaats gevonden . De grootste aangesloten verenigingen, waaronder de gepensioneerdenverenigingen van Siemens en voorheen Stork hebben samen met onze vereniging het plan opgevat om te komen tot één vereniging: de Vereniging van Gepensioneerden bij PME, om daarmee een eenduidige en heldere stem te hebben richting pensioenfonds PME. Deze nieuwe vereniging is per december 2021 gestart en de eerste vergaderingen in de nieuwe vorm hebben reeds plaatsgevonden.
Zoals de Koepel Gepensioneerden onze belangen behartigt naar de politiek toe, zo gaat deze nieuwe vereniging onze belangen naar het pensioenfonds  behartigen.Lees verder...

Meer informatie over deze samensmelting vindt u ook in de Nieuwsbrief nr. 40 van november 2021