VOG-PME

Bericht vanuit VOG-PME

Net voor de vakantie periode bereikte ons het droevige bericht dat Arie Kortenhoff is overleden, waarvan we nog melding hebben gemaakt in onze laatste nieuwsflits. Arie was een van onze vertegenwoordigers in het Verantwoordings Orgaan van PME en gezien de grote veranderingen die op stapel staan is een goede bezetting ervan belangrijk. Daarom heeft het VOG-PME besloten om Hans van Rooy voor te dragen voor het VO gedurende de resterende zittingsperiode van Arie. Hans is actief bestuurder bij VG Siemens en ook nauw betrokken bij de uitwerking van de toekomstbestendiger VOG-PME. Daarnaast heeft Hans in het verleden al eens zitting gehad in het VO en is dus bekend met de materie.  Wij als VG-Oce zijn het volledig eens met deze voordracht en wensen Hans succes in zijn nieuwe rol.

 

Over de VOG-PME

 

Na de overgang van het bedrijfspensioenfonds Océ naar PME in 2014 is de VG-Océ lid geworden van de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME)

 

De volgende Verenigingen van Gepensioneerden zijn lid van VOG-PME:

  • Vereniging Gepensioneerden Metaal (VGM), voorheen Vereniging van Gepensioneerden Stork
  • Vereniging van Gepensioneerden Siemens Nederland
  • Vereniging van Gepensioneerden Océ

Het aantal gepensioneerden dat VOG-PME thans vertegenwoordigt bedraagt ca. 6.700.

VG-Océ heeft twee leden in het be­stuur van de VOG-PME  te weten Martin Oomens en Bert Kiffen.

 

De VOG-PME mag een kan­di­daat voor­dra­gen voor het be­stuur van PME. Hij is daar­in slechts een van de 8 niet uit­voe­ren­de be­stuurs­le­den en 1 van de 2 ver­te­gen­woor­di­gers na­mens de ge­pen­si­o­neer­den. (de an­de­re ver­te­gen­woor­di­ger na­mens de ge­pen­si­o­neer­den wordt voor­ge­dra­gen door de ge­za­men­lij­ke vak­bon­den). Bestuurslid namens VGM is Theo Bruinsma.

 

Verder mag VOG-PME 2 kandidaten voordragen voor het Verantwoordingsorgaan van PME.

Momenteel zijn dit Hans van Rooy (VGSiemens) en Hub Wetzels (VG-Océ)

Wilt u meer weten over de VOG-PME, kijk dan op hun website.