Voorschot teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet 2017

In juli 2017 betaalt de belastingdienst een voorschot uit op de teruggaaf van de bijdrage Zvw die te veel wordt
ingehouden in 2017. U krijgt een voorschot op de teruggaaf over 2017, als u volgens onze gegevens voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U hebt een zorgverzekering afgesloten.

  • U ontvangt alleen inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, zoals AOW, (pre)pensioen, VUT, een lijfrente-uitkering of een andere uitkering. (Dit is dan uw bijdrageloon.)

  • U ontvangt tegelijkertijd inkomen van meerdere uitkeringsinstanties.

  • Al uw uitkeringsinstanties houden op uw uitkering de bijdrage Zvw in.

  • Uw inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn meer dan het maximumbijdrageloon € 53.701).
  • De teruggaaf van de bijdrage die u te veel betaalt, is minimaal € 14. Bedragen lager dan € 14 worden niet uitbetaald.

Hoe wordt het voorschot berekend?

Wij schatten uw bijdrageloon in 2017. Bij deze schatting gaan wij uit van de meest betrouwbare
gegevens die wij hebben over uw inkomen in 2016. Van uw geschatte bijdrageloon trekken we
het maximumbijdrageloon voor 2017 (€ 53.701) af.
Het voorschot is een percentage van het verschil tussen uw geschatte bijdrageloon en het
maximumbijdrageloon.

Verrekenen van voorschot met openstaande schulden
Wij kunnen het voorschot verrekenen met openstaande schulden.

Als u geen voorschot ontvangt
Misschien ontvangt u in juli 2017 geen voorschot, terwijl u denkt dat u daar wel recht op hebt.
Dan kunt u zelf een voorschot aanvragen. Dit kan vanaf het 3e kwartaal van 2017 tot 1 december 2017.

 

Berekening teruggaaf over 2017
In 2018 berekenen wij de teruggaaf van de teveel ingehouden bijdrage Zvw over 2017.
Hierover ontvangt u in 2018 een brief. Wanneer wij de teruggaaf berekenen, gaan wij
uit van de gegevens over uw inkomen in 2017.
Het voorschot verrekenen wij met de teruggaaf. Dat kan verschillende gevolgen voor u hebben.

Bron: Belastingdienst

Lees hier verder


Laatste aanpassing 30-01-2017