Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

Om te voorkomen dat de informatie die wij publiceren niet in lijn is met de actuele ontwikkelingen, hebben wij gedacht dat het verstandiger is om u direct te verwijzen naar de officiële informatie over dit onderwerp op de Website van de overheid. 


Lees hier verder over de WMO