Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Om te voorkomen dat de informatie die wij publiceren niet in lijn is met de actuele ontwikkelingen, hebben wij gedacht dat het verstandiger is om u direct te Verwijzen naar de officiële informatie over dit onderwerp op de Website van de overheid. 

Lees hier verder over de WMO
Laatste update: 20-02-2023