Welkom op de site van de VG-Océ

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering afgelast

 

In verband met COVID-19 kunnen wij helaas geen fysieke Algemene Ledenvergadering houden. Deze was gepland op 19 november 2020. Om te voldoen aan hetgeen in de statuten staat vermeld heeft het bestuur een schriftelijke Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze is vanwege de uitzonderlijke omstandigheden verzet naar 3 december 2020 . Lees verder...


Brief van de voorzitter


In de Nieuwsbrief 39 van oktober j.l. is een brief van de voorzitter opgenomen met een terugblik over 2020.

Lees verder...

 

Uitbreiding bestuur

 

Voor de beoogde uitbreiding van het bestuur naar 6 personen hebben we Enwieke van Herwaarden bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Op schriftelijke voordracht van tenminste 5 leden kunnen vanaf heden nog tegenkandidaten worden ingebracht.  De definitieve bestuursvoorstellen voorstellen aan de Algemene ledenvergadering zullen u op 19 november worden toegestuurd.

 

 

Ziektekostenverzekering

 

Op 5 november is een Nieuwsflits verschenen over de ziektekostenverzekering AON. Lees verder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensioenen indexeren of verlagen?

 

Op de website van PME wordt maandelijks de z.g. Dekkingsgraad gepubliceerd.
Dit is op 31 december een graadmeter bij de vraag of de pensioenen verlaagd moeten worden.

Lees verder...

 

PME-actualiteit

 

Het actuele nieuws over PME leest u in het artikel PME-actualiteit op pagina 4 van de Nieuwsbrief van oktober j.l. Lees verder...

 

 

Pensioenadministratie van PME verhuist per 1 januari 2022 naar TKP pensioen


PME gaat haar pensioenadministratie verhuizen naar TKP pensioen. Lees verder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Koepel Gepensioneerden behartigt de belangen van de VG-Océ en andere lidverenigingen naar de politiek op de volgende gebieden:

  • Pensioenen
  • Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)
  • Inkomen en Koopkracht

Laatste ontwikkelingen

De Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant dagvaarden de Nederlandse Staat. Lees verder..


Nieuws van de Koepel Gepensioneerden vindt u op pagina 5 en 6 van onze Nieuwsbrief van oktober j.l. Lees verder...

 

Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden

De meest recente Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden is van 1 december 2020: Hierin kunt u een bericht lezen van de Betaalvereniging Nederland. Lees verder..

Hierin wordt verwezen naar Veilig bankieren. Lees hierover verder

Voor oudere Nieuwsbrieven  Lees verder..

 

Rondetafelgesprek op het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

De Koepel Gepensioneerden is, na uitstel, nu voor 24 november j.l. uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek over het pensioenakkoord bij de vaste Kamercommissie SZW. Daarvoor is een z.g. Position paper voorbereid. Lees verder..

 

De waarde van ouder worden

 

De Koepel vraagt uw aandacht voor haar campagne " De waarde van ouder worden"  Lees verder...

 verder

 

 

 

 

 

 

 

 

Samensmelten van VGM en VOG-PME tot VG-PME

 

Bij de VOG-PME, de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME hebben enkele ontwikkelingen plaats. De grootste aangesloten verenigingen, waaronder de gepensioneerdenverenigingen van Siemens en Stork hebben samen met onze vereniging het plan opgevat om te komen tot één vereniging: de Vereniging van Gepensioneerden bij PME, om daarmee een zwaardere stem te hebben richting pensioenfonds PME.

Zoals de Koepel onze belangen behartigt naar de politiek toe, zo gaat deze nieuwe vereniging onze belangen naar het pensioenfonds  behartigen.

Lees verder...

 

Henk Jager legt functie neer

 

Om gezondheidsredenen moet Henk Jager zijn funktie neerleggen die hij als vertegenwoordiger van onze vereniging in de VOG-PME

bekleedde. Henk had een gedegen achtergrondkennis van het pensioengebeuren. Hij wordt opgevolgd door Martin Oomens.
U leest erover verder in de Nieuwsbrief van oktober j.l. Lees verder...