Welkom op onze website!


Wie zijn wij?

De Vereniging van Gepensioneerden Océ (VG-Océ) is eind 1998 opgericht om de belangen te behartigen van haar leden op het gebied van pensioenen en collectieve verzekeringen. Zorg, welzijn, wonen en andere zaken die voor onze gepensioneerden van belang zijn, behoren thans ook tot onze aandachtsgebieden.

Onze vitale vereniging telt momenteel ongeveer 850 leden terwijl het aan tal gepensioneerden van Océ ongeveer 2000 personen telt.

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging; op deze website vindt u alle informatie.

Waarom lid worden?

Er is nog nooit zoveel te doen geweest in pensioenland en de gezondheidszorg als juist nu. Met name de parlementaire besluiten over de nieuwe pensioenwetgeving heeft lange tijd de politiek beheerst en doet dat nog steeds. De uitwerking van het pensioenakkoord en alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg zijn voldoende reden voor gepensioneerden om zich te verenigen en op te komen voor hun belangen.


 

 

Laatste nieuws

Uitkomsten van de enquête onder de leden

Jongstleden mei hielden wij een uitgebreide enquête onder onze
leden. Inmiddels zijn de uitkomsten bekend. U vindt ze hier...

Nieuwsflits

Een Nieuwsflits over de Aankondiging van de nieuwe website verscheen op 4 september jl.
Lees verder..
Op 6 september verscheen een Nieuwsflits over Personeelvoordeel. Lees verder..

De meest recente Nieuwsbrief is die van 11 september 2021
over: Afscheidscadeau voor Joop Blom, Voltooid leven wetgeving zonder maatschappelijk debat? Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard, Betrek senioren bij het oplossen van de woningnood! Kritiek op pensioenakkoord uit eigen kring, SER Themabrief Pensioenen en AOW
Lees verder..

PME bracht onlangs een persbericht uit:
PME zet verder in op de energietransitie -  Beleggingen in fossiele olie en gas verkocht
Wij brachten dit bericht onder uw aandacht via een Nieuwsflits. U leest deze Nieuwsflits hier.

De dekkingsgraad bij PME is eind juli 2021: 102,6 %
Lees verder.. 

 De laatste stand van zaken m.b.t. de samensmelting
van VGM en VOG-PME tot VG-PME leest u hier.

Zoeken