Welkom op de site van de VG-Océ

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarswens / Dekkingsgraad PME

 

Het bestuur van de VG-Océ wenst u allen een voorspoedig en vooral gezond 2021. 

 

Er daagt gelukkig een oplossing aan de horizon voor het vreselijke coronaprobleem zodat we in het nieuwe jaar weer terug kunnen keren naar " het normale".
Een ander gunstig bericht betreft de dekkingsgraad van ons pensioenfonds PME. De ontwikkeling hiervan was dermate gunstig dat er in 2021 niet gekort hoeft te worden op onze pensioenen.

 

Brief van de voorzitter


In de Nieuwsbrief 39 van oktober j.l. is een brief van de voorzitter opgenomen met een terugblik over 2020.

Lees verder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Koepel Gepensioneerden behartigt de belangen van de VG-Océ en andere lidverenigingen naar de politiek op de volgende gebieden:

  • Pensioenen
  • Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)
  • Inkomen en Koopkracht

Laatste ontwikkelingen

 

De Koepel Gepensioneerden roept om directe versoepeling van de pensioenregels. Bron: AD van 11 januari 2021. Lees verder

 

De Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant dagvaarden de Nederlandse Staat. Lees verder..


Nieuws van de Koepel Gepensioneerden vindt u op pagina 5 en 6 van onze Nieuwsbrief van oktober j.l. Lees verder...

 

Nieuwsbrief no. 3 van de Koepel Gepensioneerden

De meest recente Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden is van 16 januari 2021: Covid-19 informatie over thuisquarantaine, Koopkracht 2021, Snelle vaccinatie ouderen, Nieuwsbrief AGE. Lees verder..

 

Voor oudere Nieuwsbrieven  Lees verder..

Nieuws m.b.t. de corona-pandemie


(Publicatiedatum: 15 januari 2021 - wijzigingen voorbehouden)

 

 
Vaccinatieschema

 

Er is een vaccinatieschema gemaakt in het kader van de bestrijding van de corona pandemie. Lees hier verder.
U kunt de leesbaarheid vergroten met het + teken.

Welke strategie daarbij gevolgd wordt, leest u hier. 

 
Talkshow

 

Onlangs vond een talkshow plaats, waarin veel vragen van zorgmedewerkers over de corona-vaccinatie aan de orde kwamen. Wij willen u deze gegevens niet onthouden. U kunt  de Talkshow hier oproepen.

De talkshow duurt ongeveer 35  minuten.

 

Meer weten over corona vaccinatie?


Wilt u nóg meer weten over de corona-vaccinatie, open dan deze communicatie toolkit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensioenen indexeren of verlagen?

 

Op de website van PME wordt maandelijks de z.g. Dekkingsgraad gepubliceerd.
Dit is op 31 december een graadmeter bij de vraag of de pensioenen verlaagd moeten worden.

Lees verder...

 

PME-actualiteit

 

Het actuele nieuws over PME leest u in het artikel PME-actualiteit op pagina 4 van de Nieuwsbrief van oktober j.l. Lees verder...

 

 

Pensioenadministratie van PME verhuist per 1 januari 2022 naar TKP pensioen


PME gaat haar pensioenadministratie verhuizen naar TKP pensioen. Lees verder...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg tussen VOG-PME en PME

 

De pensioengerechtigde deelnemers van PME waren nog niet betrokken bij de discussies die binnen het pensioenfonds worden gevoerd over de evenwichtige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar komt verandering in. Onze vertegenwoordiger in de VOG-PME, Martin Oomens, is uitgenodigd voor een gesprek bij het Pensioenfonds PME. Lees hier verder.

 

Samensmelten van VGM en VOG-PME tot VG-PME

 

Bij de VOG-PME, de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME hebben enkele ontwikkelingen plaats. De grootste aangesloten verenigingen, waaronder de gepensioneerdenverenigingen van Siemens en Stork hebben samen met onze vereniging het plan opgevat om te komen tot één vereniging: de Vereniging van Gepensioneerden bij PME, om daarmee een zwaardere stem te hebben richting pensioenfonds PME.

Zoals de Koepel onze belangen behartigt naar de politiek toe, zo gaat deze nieuwe vereniging onze belangen naar het pensioenfonds  behartigen.

Lees verder...

 

Nieuwsbrief van december 2020

 

VOG-PME heeft een Nieuwsbrief uitgebracht met de laatste stand van zaken m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel.

U leest hem hier.