Welkom op de website van de VG-Océ.

 

Wat is de VG-Océ?

De Vereniging van Gepensioneerden Océ (VG-Océ) is eind 1998 opgericht en heeft momenteel ongeveer 900 leden (van de ca. 2000 gepensioneerden van Océ).

De VG-Océ is opgericht om de belangen te behartigen van haar leden op het gebied van pensioenen en collectieve verzekeringen.

 

Wat doet de VG-Océ?

In 2014 is het ondernemingspensioenfonds van Océ overgegaan in het bedrijfstakpensioenfonds van PME. In het Océ Pensioenfonds hadden we een directe invloed met twee leden in het bestuur, 2 in de deelnemersraad en 1 in het verantwoordingsorgaan. Onze invloed bij PME is beperkt. We hebben twee leden in het bestuur van de VOG-PME (Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME). De VOG-PME mag een kandidaat voordragen voor het bestuur van PME. Hij is daarin slechts een van de 8 niet uitvoerende bestuursleden en 1 van de 2 vertegenwoordigers namens de gepensioneerden. (de andere vertegenwoordiger namens de gepensioneerden wordt voorgedragen door de gezamenlijke vakbonden)

Op landelijk niveau zijn we aangesloten bij de zeer actieve KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Via dit lidmaatschap proberen we zeer nadrukkelijk de politiek te beïnvloeden op het gebied van de Nederlandse pensioen- en zorgwetgeving.

Daarnaast is de VG-Océ nauw betrokken bij de onderhandelingen over een zo gunstig mogelijk collectief ziektekosten contract voor de gepensioneerden en bij de praktische uitvoering daarvan.

De VG-Océ onderhoudt ook kontakten met de directie van Océ-Technologies BV om de band met het bedrijf te behouden.

Op de algemene ledenvergaderingen streven wij ernaar ook andere actuele thema’s die voor onze leden van belang zijn, nader toe te laten lichten door deskundigen.

Waarom de VG-Océ?

Er is nog nooit zoveel te doen geweest in pensioenland en de gezondheidszorg als juist nu. Met name de parlementaire besluiten over de nieuwe pensioenwetgeving heeft lange tijd de politiek beheerst en doet dat nog steeds. De uitwerking van het pensioenakkoord en alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg zijn voldoende reden voor gepensioneerden om zich te verenigen en op te komen voor hun belangen.

 

Hoe is de VG-Océ georganiseerd?

 

Tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de leden onder meer hun goedkeuring geven aan de begroting en de financiële gegevens over het afgelopen kalenderjaar. Ook stelt de ledenvergadering de contributie vast. Daarnaast zal regelmatig de ontwikkeling van het pensioenfonds PME aan de orde komen en worden deskundige externe sprekers uitgenodigd om een lezing te verzorgen over een actueel onderwerp dat van belang is voor gepensioneerden.

Voor de bestuurssamenstelling van de VG-Océ zie hier.

Het bestuur vergadert in principe vijf keer per jaar. 

Hub Wetzels en Henk Jager zijn namens de VG-Océ bestuurslid van de VOG-PME. Marij Verlinden stuurt het secretariaat van de landelijke KNVG aan. Henk Mariën vertegenwoordigt de VG-Océ in de regionale vergadering Zuid van de KNVG.

 

VG-Océ lidmaatschap

Van de VG-Océ kunnen lid worden:

  1. Degene die bij Océ–Technologies B.V., Océ Canon B.V. of Canon-Nederland N.V. met pensioen dan wel vroegpensioen is gegaan.
  2. De medewerker in dienst van Océ-Technologies B.V., Océ Canon B.V. of Canon Nederland N.V. (voorheen Océ Nederland B.V.) met wie een vertrekregeling is getroffen, die loopt tot aan de ingangsdatum van het vroegpensioen of ouderdomspensioen.

    Opmerking:
    Als na overlijden van de gepensioneerde Océ-(Canon) medewerk(st)er de achterblijvende partner lid wil blijven van de vereniging, dient hij/zij zich opnieuw aan te melden als lid. Dit kan via dit formulier.

VG-Océ contributie

Om de nodige activiteiten in het kader van de belangenbehartiging te kunnen ontplooien is een financiële bijdrage van de leden noodzakelijk. Deze bijdrage is beperkt en bedraagt thans € 7,50 per jaar. De contributie wordt geheven per kalenderjaar en gaat in op 1 januari volgend op de datum van aanmelding als lid. 

 

Aanmelding lidmaatschap

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als lid.

Informatie opvragen kan via e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch (077 – 354 1050) of bij een van de andere bestuursleden.