Welkom op onze website!


Wie zijn wij?

De Vereniging van Gepensioneerden Océ (VG-Océ) is eind 1998 opgericht om de belangen te behartigen van haar leden; in het begin vooral op het gebied van pensioenen en collectieve verzekeringen. Naderhand zijn  belangrijke aandachtsgebieden toegevoegd, zoals de ontwikkelingen in de zorg, welzijn en wonen. Bovendien informeren wij onze leden over andere zaken die voor hen van belang zijn, zoals verzekeringen, digitalisering, vrijwiliigerswerk, enz.

Om dit te realiseren zijn wij aangesloten bij de landelijke vereniging Koepel Gepensioneerden om gezamenlijk de landelijke politiek te kunnen beïnvloeden over de herziening van ons pensioenstelsel en de bovengenoemde belangen van ouderen.
Daarnaast werken we samen met andere verenigingen van gepensioneerden, zoals de VG-Siemens in de VGPME, om bij het pensioenfonds PME ook onze gezamenlijke inbreng te kunnen realiseren zoals bij het zgn. "Hoorrecht" over de invulling van de Wet toekomst Pensioenen (WtP) en sponsoren wij van tijd tot tijd ook de Stichting Pensioenbehoud bij belangrijke acties.

Onze vitale vereniging telt momenteel ruim 800 leden (ca. 40% van het aantal gepensioneerden van Océ en nu ook van Canon Production  Printing).

 

U wordt van harte uitgenodigd om ook lid te worden van onze vereniging; op deze website vindt u alle informatie.

Waarom lid worden?

Er is nog nooit zoveel te doen geweest in pensioenland en de gezondheidszorg als juist nu. Met name de parlementaire besluiten over de nieuwe pensioenwetgeving heeft lange tijd de politiek beheerst en doet dat nog steeds. De uitwerking van het pensioenakkoord en alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg zijn voldoende reden voor gepensioneerden om zich te verenigen en op te komen voor hun belangen. Ook uw stem telt!

Bovendien kunt u op onze halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) in contact blijven met uw oud collega's.

Onder de tab Lidmaatschap vindt u de weg om u op te geven als lid.  

Belangenbehartiging

De VG-Océ behartigt uw pensioen en andere belangen o.a. door lidmaatschap van- en deelname aan de onderstaande organisaties.
Meer informatie over bovengenoemde organisaties vindt u op deze site en via onderstaande links.

Koepel Gepensioneerden
http://www.koepelgepensioneerden.nl

PME (Pensioenfonds van de Metalelektro) 
http://www.metalektropensioen.nl


VGPME (Vereniging van Gepensioneerden bij PME)
https://www.vgpme.nl

Stichting Pensioenbehoud
https://www.stichtingpensioenbehoud.nl